top of page

טיפול בנקע בדיקור - מירב מלצר מצקר

" הגעתי למירב עם שק של סקפטיות ונקע בקרסול. הייתי חייבת משהו שיקל על הכאב ומהר! נכנסתי סקפטית ויצאתי מדלגת! מאז מירב היא הקוסמת המשפחתית שלנו. אני יכולה להמשיך להיות חסרת אחריות בידיעה שמירב תמיד תוכל לתקן אותי. " סיון, משגב.Commenti


bottom of page